Rubriklogga

Blandade färger

Andra gener som kan orsaka stickelhår


Alla hästar med vita hår blandade med färgade är inte skimlar eller konstantskimlar. Det finns faktiskt flera andra gener som kan ge liknande effekter, även om det kanske inte är just så de oftast uppträder. Läs mer om de respektive generna på deras egna fördjupningssidor.

Sabino

Sabino räknas till skäckanlagen, bland de brokiga färgerna, men många varianter av sabino ger även stickelhår. Mängden stickelhår kan variera från i stort sett inga alls, till en nästan helvit häst. Läs mer på sidan om sabino.

Sabinoskäck
Sabinoskäck
Sabinoskäck

Tigrering: Varnish Roan

'Varnish Roan' verkar vara den form som tigreringsanlaget tar när det uppträder utan modifikation. 'Varnish Roan' ger en stickelhårig häst som är mörkare på sina 'hårda' partier, exempelvis på huvudet och övre delen av halsen, vid manken, höftbensknölarna och benen. Läs mer på sidan om tigrering.

Tigrering
Tigrering

Tigrering: svag effekt

Hos vissa individer, där tigreringen inte tagit så starkt uttryck, är de påverkade delarna av hästens hårrem inte helt vita, utan förblir stickelhåriga genom hela hästens liv. Placeringen av stickelhåren och antydan till fläckar på den här ponnyns bakparti, med betoning på korset, gör att man kan identifiera generna för tigrering.

Tigrering

Rabicano

Rabicano ger stickelhår koncentrerade i ljumsken eller under buken, som sprider sig uppåt på hästens flank eller bål. Ett annat uttryck av rabicano är stickelhåriga ränder på och ovanför svansroten, och vita tagelstrån i övre delen av svansen, även kallat 'skunksvans'.

Rabicano
Rabicano
Rabicano