Rubriklogga

Översikt över färgloci

De flesta kända loci i bokstavsordning, med alla kända alleler i fallande dominansordning.

A - Agouti dominant
A = aktiv allel på svart grundfärg ger varm brun (bay).
at = aktiv allel på svart grundfärg ger svartbrun (brown).
a = inaktiv allel.

Ch - Champagne dominant
Ch = aktiv allel.
ch = inaktiv allel.

Cr - Creme - Gulanlaget
Cr = aktiv allel för gulanlag ofullständigt dominant
cr = inaktiv allel, normal produktion av färg.
prl är högst troligt en recessiv, Cr-aktiverad allel på gulanlagets locus, inte en separat gen på ett eget locus.

D - Dun - Black dominant
D = aktiv allel, hästens grundfärg bleks och hästen blir "vilttecknad". Även känd som D+, wild type.
d = inaktiv allel, normal produktion av färg.

E - Extension - Svart dominant
E = aktiv allel ger produktion av svart pigment (eumelanin).
e = inaktiv allel, ingen produktion av svart pigment, däremot produktion av rött pigment (feomelanin). e kallas också för "the red factor".

F - Flaxen recessiv
F = aktiv allel ger normalfärgad man och svans hos fuxar, d.v.s. samma färg som resten av kroppen.
f = inaktiv allel ger ljus man och svans hos fuxar, så kallas linfux eller flaxfux.
Flaxgenen är recessiv och syns inte om det finns en inaktiv gen närvarande. Flaxfuxar har därför alltid genotyp f/f.

G - Grey - Skimmel dominant
G = aktiv allel gör att hårsäckarna - några i taget - slutar att producera färgpigment, vilket resulterar i vita hår. Förändringen sker gradvis över flera år. Färgen kallas även avblekbar skimmel.
g = inaktiv allel, fortsatt normal färgproduktion.

Lp - Leopard/Appaloosa - Tigrerad skäck ofullständigt dominant
Lp = aktiv allel.
lp = inaktiv allel.
Tigrering är, liksom Sabino, en färg som troligen inte styrs endast av en gen, utan av flera. Generna är ännu inte kartlagda. Därför samlas de fortfarande under benämningen Lp.

O - Overo (Frame) - Skäck ofullständigt dominant
O = aktiv allel. Två aktiva alleler hos ett foster orsakar OLW, Overo Lethal White Syndrome, en medfödd dödlig defekt.
o = inaktiv allel.

Rn - Roan - Konstantskimmel dominant
Rn = aktiv allel gör att håren på bålen blandas upp med vita hår. Teckningen framträder vid fällningen av fölpälsen. Mängden vita hår är därefter densamma under resten av hästens liv.
rn = inaktiv allel.

Sb - Sabino - Skäck och vita tecken [mestadels] dominant
Sb = aktiv allel för sabino.
Sb1 = aktiv allel för sabino1.
sb = inaktiv allel för sabino.
Sabino är, liksom Tigrerad skäck, en färg som troligen inte styrs endast av en gen, utan av flera. Det är hittills bara Sb1 som är kartlagd. Därför samlas de övriga fortfarande under benämningen Sb.

Spl - Splashed White - Skäck och vita tecken dominant
Spl = aktiv allel.
spl = inaktiv allel.

To - Tobiano - Skäck dominant
To = aktiv allel.
to = inaktiv allel.

Z - Silver dominant
Z = aktiv allel.
z = inaktiv allel.