Rubriklogga

Brokiga färger

Tigrering

TIGRERING


Liksom sabinogenerna är the leopard complex ett flertal gener som samverkar. Forskarna har kartlagt vissa mönster i arvbarheten, men teckningarnas samband är fortfarande inte fullt ut kartlagda. Man använder därför fortfarande beteckningar som beskriver de varierande fenotyperna orsakade av genkomplexet, snarare än att försöka hänvisa till genotypen innan den förståtts fullt ut.

Tigrering:

  • Vita stickelhår, prickar eller omfattande fält täcker varierande delar av hästens kropp; från ett fåtal hårstrån till nästan helt vita hästar.
  • Färgade prickar eller fläckar förekommer ofta i de stickelhåriga eller vita områdena.
  • De stickelhåriga/vita områdena sprider sig hos vissa hästar från korset och utåt, medan de hos andra individer är jämnt fördelade över hela kroppen.
  • Huden är täckt av fräknar eller fläckar av omväxlande grått och rosa. Mängden rosa på huden kan skilja från individ till individ.
  • Ibland förändras fölets teckning allteftersom det blir äldre.
  • Ögonen har vita senhinnor runt den bruna iris, och huden runt ögat är fräknig eller fläckig.
  • Hovarna är ofta randiga, men kan även vara enfärgade mörka eller ljusa.
  • Tigreringen ger inga 'vanliga' vita tecken i ansiktet eller på benen, så som bläs, stjärn eller strumpor.

Tigrering

Teorier om tigreringsteckningarna

Den huvudsakliga tigreringsgenen, som antas vara den som avgör om hästen får vita hår eller ej, betecknas Lp efter dess engelska namn. Genen tycks vara ofullständigt dominant, då den oftast (men inte alltid) ger en större mängd vitt då den förekommer i homozygot uppsättning, jämfört med heterozygot. Därefter verkar det finnas flera sorters modifikationsgener - vissa tror det kan finnas närmare 30 stycken! - som avgör hur de vita håren arrangeras - med andra ord vilken teckning hästen får. Man tror att 'blanket'-teckningen - även kallad schabrackteckning i Sverige - beror på en annan modifikationsgen än den jämnt prickiga 'leopard'-teckningen, och att 'varnish roan' - även känd som melering - beror på avsaknad av modifikationsgener.

'Snowcap' kallas en extremare variant av 'blanket' och den verkar vara resultatet av dubbla upplagor av Lp-genen, d.v.s. en homozygot 'blanket'. Den homozygota motsvarigheten till 'leopard' kallas 'few spot', och som dess engelska namn antyder har dessa hästar få eller inga färgade fläckar i sin vita hårrem.

Hermit's Ghost Rider

Irish Cob-hingsten Hermit's Ghost Rider är en 'roan blanket with spots', troligen heterozygot för tigrering. Hans far är, enligt uppfödaren, en 'few spot', medan hans mor är en brun sabinoskäck. Även Ghost Rider själv har bläs och två vita strumpor från sabinoanlagen.

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Ghost Rider har hittills fått två avkommor, som båda uppvisar tigrering. Den ena, Malfoy, är en 'roan blanket with spots' precis som sin far, medan den andra, Sirius, är en 'blanket with spots'. Utbredningen av 'blanket'-teckningen skiljer sig dessutom markant mellan avkommorna. Malfoy har ungefär samma teckning som sin far, medan utbredningen av vitt hos Sirius är begränsad till länden, korset och låren. Tyder detta på att Sirius har en modifikationsgen mindre än sin far och sin halvbror? Det är svårt att veta säkert, men vi fortsätter följa dessa hästar och ser vad framtiden ger.

Ögonsjukdomar och nedsatt syn

Man har upptäckt vissa samband mellan The Leopard Complex och problem med syn och ögon hos många hästar, framför allt inom rasen appaloosa. Genen kan orsaka medfödd nattblindhet och i sällsynta fall skelögdhet och ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus). Det finns också vissa indikationer på att hästar med Lp-genen är mer mottagliga för druvhinneinflammation. Detta tycks särskilt gälla hästar av rasen appaloosa. Druvhinneinflammation kan utlösas av slag mot ögat, sjukdom, bakterie- eller virusinfektioner, och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos hästar. Vissa forskare tror att dessa hästar, i synnerhet appaloosahästar, har en genetisk svaghet som gör att de lättare insjuknar i åkomman.

Engelska och svenska benämningar

Jag har här valt att använda engelska benämningar på färgerna, då de svenska uttrycken blir klumpiga när det blir fråga om flera gener i samverkan. Detta är de översättningar som finns:

leopard leopard/leopardtigrering
blanket schabrak/schabraktigrering
blanket with spots fläckigt schabrak
varnish roan melering/stickelhår
snowflake snöflinga/snöflingetigrering

Fler bilder

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering